Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kategoryzacje-jedna pomoc, wiele ćwiczeń
Blog
Kategoryzacje-jedna pomoc, wiele ćwiczeń

Kategoryzacje-jedna pomoc, wiele ćwiczeń

Dla przypomnienia,

kategoryzacja to nic innego jak porządkowanie/rozdzielanie elementów na podstawie cech wspólnych i różnicujących. Ćwiczenia te pozwalają nauczyć dziecko reguł gramatycznych języka etnicznego i języków obcych, ponieważ umiejętność kategoryzowania jest warunkiem tworzenia się myślenia przez analogię. Ponadto, dzięki takim ćwiczeniom możliwe jest zauważanie cech wspólnych w odmiennych sytuacjach lub stosowanie tych samych schematów podczas różnych zadań.

Dokonywanie kategoryzacji jest warunkowane przez działanie zarówno lewej, jak i prawej półkuli mózgu.

 

Przechodząc do właściwego tematu dzisiejszego materiału, chcielibyśmy wyróżnić ćwiczenia:

 

1.- Identyfikacja

 Do tego ćwicznia potrzebujemy po 2 klocki różnej wielkości i jednego koloru: np.jeden duży krzyż, jeden mały krzyż, jedna duża strzałka, jedna mała strzałka. Rozkładamy przed dzieckiem 4 klocki w dowolnie wybranej kolejności. Następnie, prosimy dziecko by pod każdym klockiem położyło taki sam kształt, jaki jest u góry.

 

 

 

2.- Wykluczanie ze zbioru

 Do tego zadania użyjemy 3 klocków o takiej samej wielkości i tego samego koloru, oraz jednego innego. W wersji łatwiejszej, jeden klocek może być innego koloru oraz kształtu. W wersji trudniejszej, powinien różnić się nieznacznie. My użyliśmy do ćwiczenia 3 żółte duże krzyże, oraz jeden mały. Układamy je w rzędzie i prosimy dziecko, by powiedziało, który klocek nie pasuje do reszty. Różniący się klocek możemy zmieniać miejscami, wymieniać na inny i prosić o powtórzenie ćwiczenia.

 

 

3.- Sekwencje

 Sekwencje to uporządkowany ciąg elementów, których kolejność wynika z jakiejś reguły. Do tego ćwiczenia, użyć można klocków różnej wielkości, oraz o róznych kształtach. Najważniejsze, by ustalić ciąg klocków. W naszym przypadku jest to duża strzałka, następnie mała. Powtórzyliśmy godwa razy. Zadaniem dziecka jest stworzenie dalszego ciągu zgodnego z założoną regułą.

 

4.- Analogie

 Zadanie to należy już do trudniejszych. Pośrodku, na białej kartce rysujemy trzy strzałki ułożone pod sobą i skierowane w prawo. Po lewej stronie kładziemy klocki o takiej samej wielkości, ale o różnych kształtach. Do pierwszych dwóch przypasowujemy identyczne, lecz mniejsze kształty. Przy trzecim klocku zostawiamy puste pole. Kładziemy przed dzieckiem 3 różniące się od siebie klocki i prosimy by wskazało który z nich będzie pasował do reszty. Zadaniem dziecka jest  odkryć reguły, jak zostały ułożone kształty.

 

 

5.- Pamięć Słuchowa

 Na białej kartce rysujemy dwa duże kwadraciki w niewielkiej odległości względem siebie, a  przed dzieckiem rozstawiamy klocki o różnych kolorach i kształtach. Mówimy głośno i wyraźnie, co ma znaleźć się w danym kwadraciku. Na przykład:„Połóż duży, biały krzyżyk w lewym kwadracie, a mały czerwony w prawym”. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie polecenia i wykonania go w poprawny sposób.

 

 

6.-Kategoryzacja

Do tego ćwiczenia będziemy potrzebować większą ilość klocków. Rozsypujemy je przed dzieckiem i prosimy, by podzieliło je na dwie grupy. Dziecko może kategoryzować klocki ze względu na kształt, kolor lub wielkość, jak na poniższym materiale:

 

   Udostępnij