Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Ćwiczenia pamięci cz. 1
Blog
Ćwiczenia pamięci cz. 1

Ćwiczenia pamięci cz. 1

Pamięć jest zdolnością do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach.

Wiadomym jest, iż sprawne funkcjonowanie pamięci jest konieczne dla poprawnego i zakończonego sukcesem procesu uczenia się. Zależy ono w dużej mierze od poziomu koncentracji. Pamięć należy zatem systematycznie ćwiczyć pamiętając przy tym, iż ćwiczenia te pełnią funkcję stymulującą uwagę, koncentrację i spostrzeganie wzrokowe. Podczas tego rodaju aktywności dziecko uczy się jak się uczyć. Innymi słowy steruje ono swoją uwagą, a także poprzez świadomie zapamiętane obrazy kształci tzw. intencjonalne poszukiwanie pamięci.

Najważniejszą strukturą w mózgu biorącą usdział w procesie uczenia się i zapamiętywania  jest tzw. hipokamp. Jest on nieduży i znajduje się w płacie skroniowym. Hipokamp odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz w orientacji przestrzennej. Ciekawostką jest, iż człowiek jak i inne ssaki posiada dwa hipokampy - po jednym na każdą połowę mózgu.

 

Rozkładając zagadnienie pamięci na poszczególne fazy składowe całego procesu możemy wyrónić fazę zapamiętywania, nastepnie przechowywania, a dalej przypominania i rozpoznawania czyli porównywania nowo zapamiętanych elementów z przyswojonymi wcześniej informacjami.

Mając ten fakt na uwadze pamiętajmy, że podczas ćwiczeń pamięci ważne jest nie tylko rozbudowywanie jej pojemności, ale także budowanie możliwości korzystania z zachowanej w umyśle wiedzy o świecie i o sobie samym.

Ze względu na sposób przetwarzania informacji wyróżniamy dwa rodzaje pamięci: 

  • pamięć symultaniczną – inaczej nazywaną pamięcią globalną, która jest zależna od poziomu funkcjonowania prawej półkuli mózgu, pozwala ona na szybkie zapamiętanie całych pakietów informacji,

  • pamięć sekwencyjna – odpowiedzialną za zapamiętywanie serii linearnie pokazywanych bodźców zależnych od aktywności lewej półkuli mózgu.

Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Was drodzy Czytelnicy powyższą tematyką. W kolejnych częściach postaramy się przedstawić etapy ćwiczeń pamięci oraz wskażemy przykłady zadań.

   Udostępnij