Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój spostrzegania słuchowego w pierwszym roku życia
Blog
Rozwój spostrzegania słuchowego w pierwszym roku życia

Rozwój spostrzegania słuchowego w pierwszym roku życia

Jak przebiega rozwój spostrzegania słuchowego w pierwszym roku życia?

 

Pierwszy miesiąc

Noworodek ma zdolność lokalizowania dźwięku. Jeśli sygnał dźwiękowy trwa dostatecznie długo, dziecko potrafi zwrócić głowę w kierunku źródła dźwięku. Dziecko potrafi również odróżnić głos matki od głosu innych osób a także zmieniać swoją aktywność pod wpływem dźwięku, np. dostosować rytm ssania pod wpływem głosu matki.

 

Drugi miesiąc 

W drugim miesiącu życia dziecka widoczna jest reakcja na głośne kroki. Niemowlę reaguje również ruchem na dźwięki płynące z otoczenia.

 

Trzeci miesiąc

Trzeci miesiąc to kształtowanie się takich umiejętności jak zatrzymywanie ruchów na dźwięk dzwonka oraz wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych.

 

Czwarty miesiąc

W tym miesiącu nowo nabyta umiejętność chwytania i utrzymywania przedmiotów, dostarcza dziecku różnorodnych bodźców. Niemowlę słucha dźwięków wydawanych przez grzechotkę oraz odgłosów wywoływanych przez poruszającego przedmiotami dorosłego.

 

Piąty miesiąc

Dziecko samodzielnie wywołuje dźwięki, słucha wypowiedzi opiekunów, a także szuka źródła dźwięku poprzez odwracanie głowy.

 

Szósty i siódmy miesiąc

Ten okres to doskonalenia umiejętności chwytu przy użyciu przy użyciu czterech palców. Dzięki ich nabyciu dziecko może już manipulować przedmiotami w celu wydobycia dźwięku. Dziecko słucha również własnych realizacji (powtarzanie sylab).

 

Ósmy i dziewiąty miesiąc

Pojawiają się reakcje na językowe zachowania dorosłych. Do końca dziewiątego miesiąca życia niemowlę uczy się rozumieć emocjonalnie zabarwione wypowiedzi rodziców.

 

Dziesiąty i jedenasty miesiąc

Nabycie umiejętności przemieszczania się w przestrzeni umożliwia dziecku usłyszenie znanych odgłosów z innej perspektywy. Niemowlę porusza się już w rytm muzyki, potrafi również słuchać i rozpoznawać wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz pierwsze wyrazy.

 

Dwunasty miesiąc

Wszystkie zdobycze pierwszego roku życia zwieńczone są umiejętnością słuchania i rozumienia popartych gestem poleceń słownych.

   Udostępnij