Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Czym się różnią prawa i lewa półkula mózgu?
Blog
Czym się różnią prawa i lewa półkula mózgu?

Czym się różnią prawa i lewa półkula mózgu?

Terapeuci bardzo często po zajęciach dają rodzicom wskazówki, na co powinni położyć nacisk przy pracy z dzieckiem w domu. Niejednokrotnie słyszeliście pewnie, by ćwiczyć umiejętności, za które odpowiadają lewa i prawa półkula mózgu dziecka. Ale czy zastanawialiście, za co konkretnie każda z tych półkul odpowiada?

Półkule prawa i lewa, oprócz tego, że różnią się budową, zróżnicowane są także pod względem funkcjonalnym. Oznacza to, że preferują inny rodzaj materiału oraz inaczej przetwarzają informacje.

Prawa półkula przetwarza informacje symultanicznie/globalnie/całościowo, zaś półkula lewa sekwencyjnie/linearnie/analitycznie.

Podczas gdy prawa półkula przetwarza informacje przez podobieństwo (i zawsze w odniesieniu do już posiadanych informacji), a tym samym elementy podobne traktuje jako takie same, lewa półkula dostrzega różnice - między dźwiękami, znakami i znaczeniami oraz odkrywa relacje między poszczególnymi elementami. Prawa półkula przetwarza obrazy całościowe ze wszystkich zmysłów.

Lewa półkula odpowiada za tworzenie, odbieranie i przetwarzanie informacji językowych oraz za czytanie ze zrozumieniem. A informacje językowe przetwarzane w prawej półkuli to:

  • samogłoski
  • wyrażenia dźwiękonaśladowcze
  • wykrzyknienia
  • konkretne rzeczowniki w mianowniku
  • prozodia (rytm, akcent, melodia)
  • metafory
  • skrótowce/uniwerbizmy
  • kierunek czytania

Podczas gdy prawa półkula poszukuje różnych możliwości rozwikłania problemu, półkula lewa skupia się na znalezieniu jednego logicznego rozwiązania.

Kolejna różnica między obiema półkulami dotyczy przetwarzania czasu; półkula prawa przetwarza czas cyklicznie, z kolei lewa - linearnie.

Prawa półkula odpowiada również za przetwarzanie muzyki, negatywnych emocji, informacji matematycznych (nie chodzi tu o liczenie, a o myślenie matematyczne) i rozpoznawanie twarzy, zaś półkula lewa przetwarza przede wszystkim reguły (także językowe).

   Udostępnij