Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Uchylamy rąbka tajemnicy
Blog
Uchylamy rąbka tajemnicy

Uchylamy rąbka tajemnicy

Wiedza na temat neurobiologicznych podstaw kształtowania się procesów poznawczych daje możliwość prowadzenia skutecznej stymulacji rozwoju wszystkich funkcji intelektualnych zdrowego dziecka, budujących przyszłe sukcesy edukacyjne. Opis etapów pojawiania się wszystkich umiejętności i zdolności dziecka neurotypowego poddanego wczesnej stymulacji stworzył także podstawy naukowe dla budowania programu interwencji terapeutycznej wobec zakłóceń i zaburzeń rozwoju. Zakłócenie prawidłowego przebiegu rozwoju stwierdzane jest wówczas, gdy obserwowany jest brak oczekiwanych dla danego wieku umiejętności. Gdy reakcje są wybiórcze lub odmienne od tych obserwowanych u większości dzieci w danym wieku, należy taki stan określić jako zaburzenie rozwoju.
 
To fragment pierwszej części nowej serii książek Jagody Cieszyńskiej. Kto zgadnie co jest na okładce?