Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja funkcji słuchowych w drugim roku życia
Blog
Stymulacja funkcji słuchowych w drugim roku życia

Stymulacja funkcji słuchowych w drugim roku życia

 

Do najważniejszych umiejętności słuchowych dziecka w drugim roku życia możemy zaliczyć identyfikowanie i różnicowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, słów oraz melodii i słów piosenek. Dziecko potrafi również bawić się instrumentami muzycznymi.

Co warto wiedzieć?

  • W drugim roku życia dziecko doskonali umiejętność chodzenia, dzięki czemu ma nowe możliwości odbioru dźwięków mowy.

  • Dziecko słyszy bodziec dźwiękowy, który mobilizuje je do poszukiwania jego źródła.

  • Samodzielne poruszanie się umożliwia słuchanie w warunkach nieustannego różnicowania odległości i przestrzeni.

  • Zmienność doznań jest ważnym czynnikiem kształtowania się nowych połączeń neuronalnych.

 

Ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowe:

1. Identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych

Rodzic pokazuje zabawki zwierzątka, manipuluje nimi (ruchy takie jakby zwierzątka szły) i imituje dźwięk, który wydają (np. koń IHA, krowa MU) zachęcając dziecko do powtarzania. W przypadku tego typu ćwiczeń można pracować także na obrazkach i zdjęciach.

2. Identyfikowanie i różnicowanie słów

Rodzic rozkłada pojedyncze obrazki przedmiotów i mówi: pokaż mi, gdzie jest…?

3. Identyfikowanie i różnicowanie melodii i słów piosenek

Rodzic wybiera 3 zabawki i śpiewa po dwa wersy piosenki, np. żaba ( piosenka: była sobie żabka mała rere kum kum rere kum kum itd.). Podczas śpiewania manipuluje zabawką. Po odśpiewaniu 3 piosenek, zaczyna śpiewać wers jednej z nich i wyciąga rękę do dziecka zachęcając, aby podało daną rzecz.

4. Granie na instrumentach muzycznych

Rodzic pokazuje dziecku jak gra na cymbałkach, jak uderzać w bębenek aby móc grać cicho i głośno oraz jak grać na pianinie.