Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wczesna Matematyka
Warsztaty dla dzieci
Wczesna Matematyka

Indywidualne zajęcia z matematyki dla dzieci w wieku 4-7 lat

O warsztatach
Zapisy i kontakt
Rozwijamy
Kreatywność

kreatywne zabawy i zadania, pobudzanie wyobraźni, wcielanie się w role, rozwijanie motoryki dużej i małej, praca w grupie

Stymulacja

rozwoju poznawczego i ruchowego, poprawa pamięci i koncentracji dziecka, kreatywna zabawa

Numicon ®

Wprowadzenie do myślenia matematycznego zgodnie z zasadami Numicon®