Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Zagadnienia:

1. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych. 2. Najważniejsze różnice między autyzmem a zespołem Aspergera 3. Podstawy Manualnego Torowania Głosek 4. Programowanie terapii neurobiologicznej dla dzieci autystycznych - studium przypadku. W czasie szkolenia pokazane zostaną filmy instruktażowe.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.