Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

Zagadnienia:

1. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych.

2. Najważniejsze różnice między autyzmem a zespołem Aspergera

3. Podstawy Manualnego Torowania Głosek

4. Programowanie terapii neurobiologicznej dla dzieci autystycznych - studium przypadku.

W czasie szkolenia pokazane zostaną filmy instruktażowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.