Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Aneta Szumska
Aneta Szumska

mgr Aneta Szumska - neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

Publikacje

~ Brak wyników ~