Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Urszula Kubasiewicz
Urszula Kubasiewicz

mgr psychologii o specjalności klinicznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i sześcioletniego Studium Wychowania Przedszkolnego. Obecnie kształci się z w terapii systemowej rodzin. Absolwentka podyplomowego szkolenia z Neuropsychologii Klinicznej dziecka. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi deficytami rozwojowymi. Zajmuje się pracą nad relacją, wspieraniem komunikacji oraz rozwojem funkcji poznawczych u dzieci.

Publikacje

~ Brak wyników ~