Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Linearność i sekwencyjność według zasad Metody Krakowskiej® - sposoby i cele ćwiczeń.

Autor: Marta Korendo
Kategoria: Webinary
ISBN: web27
100.00 zł
Ilość
Opis

Linearność i sekwencyjność według zasad Metody Krakowskiej® - sposoby i cele ćwiczeń.

Linearność i sekwencyjność to kluczowe cechy języka. Język jest linearny i sekwencyjny zarówno w mowie, jak i w piśmie. Przygotowując dziecko do posługiwania się systemem językowym, należy wypracować umiejętności linearnego odbioru, przetwarzania i nadawania komunikatów. Z linearnością pisma łączy się także uwarunkowana kulturowo kierunkowość. Metoda Krakowska wypracowała sposoby ćwiczenia linearności i sekwencyjności, mające na celu usprawnienie procesu nabywania systemu językowego. Ćwiczenia obejmują trójmodalny układ - wzrok, słuch, ruch.

Podczas webinaru przedstawione zostaną sposoby ćwiczeń linearności i sekwencyjności wraz z rozwojowym i neurobiologicznym ich uzasadnieniem.