Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowanych w dwujęzyczności - Marzena Błasiak-Tytuła webinar

Kategoria: Webinary
ISBN: web18
100.00 zł
Ilość
Opis

Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowanych w dwujęzyczności - Marzena Błasiak-Tytuła

W ostatnich latach narosło wiele mitów wokół zjawiska dwujęzyczności, szczególnie dwujęzyczności dziecięcej. Często występującym nieprawdziwym sądem, który nie znajduje żadnego naukowego i klinicznego potwierdzenia jest pogląd, że rozwój mowy dzieci wychowywanych w dwujęzyczności przebiega całkowicie inaczej niż rozwój mowy dzieci jednojęzycznych. W konsekwencji wielu specjalistom brakuje umiejętności odróżnienia zjawisk typowych dla kształtowania się dwóch systemów językowych od zjawisk odbiegających od normy rozwojowej. 

W związku z tym, że wśród dzieci wychowywanych w dwujęzyczności są takie, które wykazują opóźnienia w nabywaniu mowy, niezwykle ważna staje się wiedza dotycząca etapów rozwoju mowy i kształtowania się dwóch systemów językowych. Znajomość prymarnych i sekundarnych etapów rozwoju dziecka bilingwalnego pozwoli skutecznie diagnozować oraz wcześnie rozpoczynać postępowanie terapeutyczne w sytuacji opóźnionego rozwoju mowy. Ocena językowych umiejętności dziecka wymaga weryfikacji określonej liczby cech oraz jakościowej deskrypcji i eksplikacji.

Podczas webinaru przedstawione zostaną normatywne i nienormatywne zjawiska w rozwoju mowy dzieci wychowywanych w dwujęzyczności. Znajomość tych zjawisk ma wspomóc diagnostów w ocenie kształtowania się dwóch systemów językowych.