Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Praca z dziećmi wysokofunkcjonujacymi - dysleksja, zespół Aspergera, autyzm webinar

Autor: Marta Korendo
Kategoria: Webinary
ISBN: web17
100.00 zł
Ilość
Opis

Praca z dziećmi wysokofunkcjonujacymi - dysleksja, zespół Aspergera, autyzm

Dzieci, które zbudowały już system językowy nadal potrzebują stymulacji rozwoju poznawczego, w tym języka. Podczas webinaru przedstawione zostaną ćwiczenia systemu językowego, percepcji słuchowej, wzrokowej oraz myślenia dla dzieci starszych lub wysokofunkcjonujących z zaburzeniami komunikacji językowej.