Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Rozwój struktur mózgu, Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy.

Kategoria: Webinary
ISBN: web22
100.00 zł
Ilość
Opis

Rozwój struktur mózgu, Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy.

Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się:

- co o  strukturach mózgu mówi nowa interakcyjna koncepcja rozwoju,

- co ma większy wpływ na naszą inteligencję – geny czy środowisko,

- skąd wiemy już tak dużo o aktywności kory mózgowej,

- jak podwyższyć poziom inteligencji swój i dzieci.