Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny

Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej

Co chcesz ćwiczyć: Nauka czytania
ISBN: 978-83-64957-38-3
29.00 zł
Ilość
Opis

ĆWICZENIA PAMIĘCI

to doskonałe narzędzie do rozwijania i wzmacniania pamięci! Ćwiczenia Pamięci zostały specjalnie stworzone dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, deficytami uwagi i koncentracji, zagrożonych dysleksją, a także dla osób dorosłych z afazją.

To nie tylko gra pamięciowa oparta na klasycznych zasadach "memory", ale także fascynujące ćwiczenie identyfikacji podobnych obrazków.

Skonstruowany tak, aby stymulować obie półkule mózgowe, to doskonałe narzędzie do rozwijania pamięci symultanicznej (prawopółkulowej) i sekwencyjnej (lewopółkulowej).

Podczas wykonywania zadań pamięciowych, obie połkule mózgowe muszą być aktywne, przy czym różne zadania angażują bardziej lewą lub prawą półkulę. Dla dzieci i osób   z zaburzeniami komunikacji językowej zalecamy rozpoczęcie od zadań symultanicznych, by następnie stopniowo przechodzić do bardziej zaawansowanych zadań  sekwencyjnych. Pamięć sekwencyjna jest kluczowym elementem skutecznego uczenia się języka mówionego i pisanego.

Zestaw składa się z 60 kartoników (30 par) o wymiarach 6x6 cm, z różnorodnymi obrazkami: tematycznymi (realnie istniejące przedmioty, postacie) oraz atematycznymi (symboliczne figury). Dodatkowo, w zestawie znajduje się instrukcja z propozycjami ciekawych ćwiczeń.