Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Wakacyjny cykl szkoleń - Metoda Krakowska®

 

Program szkoleń:

 • 30.06.2024 r. godz. 15:00-20:00 - "Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska 

 • 1.07.2024 r. godz. 9:00-13:30 - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®" - prof. UKEN dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek 

 • 1.07.2024 r. godz. 14:30-19:00 - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju" - dr Katarzyna Sedivy-Mączka 

 • 2.07.2024 r. godz. 9:00-13:30 - "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UKEN dr hab. Marta Korendo 

 • 2.07.2024 r. godz. 14:30-19:00 - "Metody wywoływania głosek" - dr Alicja Kabała 

 • 3.07.2024 r. godz. 10:00-16:00 - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UKEN dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka 

 • 4.07.2024 r. godz. 9:00-13:30 - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur 

 • 4.07.2024 r. godz. 14:30-19:00 - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UKEN dr hab. Marta Korendo 

 • 5.07.2024 r. godz. 9:00-15:00 - "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UKEN dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek 

 • 6.07.2024 r. godz. 9:00-14:00 - "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - dr Małgorzata Kuśnierz

Godziny i kolejność szkoleń mogą ulec niewielkiej zmianie.

 

Cena zawiera:
     10 szkoleń,
     materiały szkoleniowe,
     całodniowy catering kawowy (kawa, herbata, ciastka, kanapeczki)
     trzy obiady (01, 02 i 04.07)
     zaświadczenie

Nocleg:

Z uwagi na wiele zapytań o polecane obiekty noclegowe, zachęcamy do zapoznania się z ofertą apartamentów na wynajem, które znajdują się niedaleko naszego Centrum.

W celu poznania szczegółów rezerwacji, dostępności terminów oraz cen, proszę kontaktować się bezpośrednio z obiektem.

Poniżej przesyłam adres strony internetowej oraz dane kontaktowe:


-MY KRAKOW Apartments
https://mykrakow.pl/apartament/
info@mykrakow.pl
+48 668 685 005

- Andrzej Dziedzic, tel. 606-46-36-34 (t

 Kraków, Rakowicka 65
 30 czerwca-06 lipca 2024
Organizator: Twin Pigs / R2D2
 Wolne miejsca: Zapisy na listę rezerwową
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Sławka Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur, Alicja Kabała, Małgorzata Kuśnierz, Katarzyna Sedivy-Mączka
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 4,000.00 zł
Lista rezerwowa

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

Prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

 • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

 • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
 • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UKEN jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Publikacje

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Ewa Bielenda-Mazur

dr Ewa Bielenda - Mazur - filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z alalią.

Alicja Kabała

Dr Alicja Kabała - aktorka, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie emisji głosu i kultury żywego słowa. Współpracuje z innymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Ignatianum, Uniwersytetem Śląskim. Od wielu lat również współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi i radiowymi prowadząc szkolenia dla dziennikarzy. Prowadzi warsztaty z emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych.

Małgorzata Kuśnierz

Dr n. hum. Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek®. Asystent w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi własny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”. Kilkanaście lat pracowała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda. Zajmuje się terapią dzieci: z autyzmem, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją.

Katarzyna Sedivy-Mączka

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją. Jest logopedą i terapeutą w Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie oraz w Przedszkolu nr 40.

Prowadzi zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej ze studentami kierunku polonistyka z logopedią i studentami Podyplomowego Studium Logopedycznego w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy