Centrum Metody Krakowsiej
Rozwój zabawy w wieku niemowlęcym - zabawa palcami
Rozwój zabawy w wieku niemowlęcym - zabaw ...

Zabawa pełni niezwykle istotną funkcję w życiu dziecka. To właśnie poprzez zabawę kształtowane są przyszłe zdolności dziecka do obdarzania uczuciami. Rozwija ona empatię i poza ...

więcej
Stymulacja motoryki dużej w okresie niemowlęcym - chwytanie i manipulowanie
Stymulacja motoryki dużej w okresie niemo ...

Zdolność chwytania towarzyszy dziecku od momentu przyjścia na świat. Jej rozwój jest niezwykle istotny dla rozwoju poznawczego naszego malucha. Prezentujemy kolejną część nasze ...

więcej
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców
Telefoniczny Dyżur dla Rodziców

11 września (środa) 12.30-14.00 Natalia Antosz

więcej
Glottodydaktyka i logopedia - artykuł prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek
Glottodydaktyka i logopedia - artykuł pro ...

Zachęcamy do przeczytania artykułu prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek, w którym prezentuje ona korzyści płynące z wzajemnych wpływów glottodydaktyki i logopedii w walce z problema ...

więcej

Szkolenia dla terapeutów, nauczycieli, rodziców

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Gdańsk, Hotel Ibis Gdańsk Stare Miasto, ul. J. Heweliusza 24
  21 wrz 2019 09:00-14:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

Zapisy zakończone
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  21 wrz 2019 12:00-17:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  27 wrz 2019 11:00-16:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Kraków, Rakowicka 65
  28 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 3

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Gesty artykulacyjne - metody wywoływania głosek (Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek")
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  28 wrz 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 12

Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek"

zapisz się
Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników
  Kraków, Rakowicka 65
  29 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 14

Snijders Oomen Nonverbal Test

Niewerbalny holenderski test do badania dzieci w wieku 2;6 – 7;6. Posiada normy dla grupy dzieci mówiących i niemówiących. Pozwala określić 5. funkcji psychicznych warunkujących uczenie się jęz ...

zapisz się
Diagnoza i terapia wad wymowy
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  29 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 15
zapisz się
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  03 paź 2019 14:00-20:00
  Wolne miejsca: 3

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  04 paź 2019 14:00-19:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Zapisy zakończone
Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny.
  Warszawa, Mokotowksa 46 A lok. 23
  05 paź 2019 09:00-14:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na ...

lista rezerwowa
Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny.
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  06 paź 2019 09:00-14:00
  Zapisy na listę rezerwową

Program:

A. Dwa aspekty pracy z dzieckiem zagrożonym autyzmem i autystycznym.

B. Cele terapeutyczno-wychowawcze

C. Dostosowanie wymagań„

D. Podstawowe zasady tworzenia programu

E. Obszary działalności edukacyjnej 

...
lista rezerwowa
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  11 paź 2019 14:00-19:00
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

lista rezerwowa
Metody badania zagrożenia dysleksją
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  12 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 19

PLAN SZKOLENIA:

 

 1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

 2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

       & ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Kraków, Rakowicka 65
  12 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 5

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Kraków, Rakowicka 65
  13 paź 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 23

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  13 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 6

Plan szkolenia:

 1. Metoda Krakowska jako stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa.

 2. Jak stymulować rozwój systemu językowego i innych funkcji poznawczych?

 3. Terapia Ali Metodą Krakowską.

 4. Jak Pola, Bogusia, Igo ...

zapisz się
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  14 paź 2019 10:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową
lista rezerwowa
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  18 paź 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 10

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Gdańsk, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Heweliusza 24
  18 paź 2019 14:00-19:00
  Wolne miejsca: 13

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Metody badania zagrożenia dysleksją
  Gdańsk, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Heweliusza 24
  21 paź 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 18

PLAN SZKOLENIA:

 

 1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

 2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

       & ...

zapisz się
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  25 paź 2019 10:00-16:00
  Wolne miejsca: 19

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
  Kraków, Rakowicka 65
  26 paź 2019 09:00-14:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

lista rezerwowa
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  26 paź 2019 13:00-18:00
  Wolne miejsca: 1

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Stymulacja procesów myślenia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  27 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 10
zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Kraków, Rakowicka 65
  28 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 16

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  09 lis 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 21

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Wrocław,
  09 lis 2019 14:00-19:00
  Wolne miejsca: 21

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Wrocław,
  10 lis 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 22

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23.
  10 lis 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 23

Program:

 • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
 • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
 • Om ...
zapisz się

Warsztaty dla dzieci - zapraszamy

Warsztaty skierowane są do dzieci z trudnościami w obszarze umiejętności społecznych (nieśmiałych, wycofanych, lękliwych, nadpobudliwych ...

więcej

Pełne zabaw i ćwiczeń Warsztaty Nauki Czytania i Matematyki przygotowujące do nauki w szkole. Zapewniamy fachową kadrę, doradztwo rozwoj ...

więcej
Fundacja Rycerzy JEDI

Nadrzędnym celem Fundacji Rycerzy JEDI jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz zaburzeniami rozwoju.

Partnerzy