Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Warsztaty "Czytam i liczę"
Blog
Warsztaty "Czytam i liczę"

Warsztaty "Czytam i liczę"

Zabawa to jedna z najważniejszych aktywności, jakie towarzyszą dziecku w okresie jego rozwoju. Uwalnia ona emocje pozwalające na wyrażanie swojego postrzegania świata. Zabawa z rówieśnikami jest nie tylko przyjemnością, ale warunkuje także rozwój społeczny i poznawczy dziecka. Właśnie z tego powodu nasze warsztaty ,,Czytam i liczę”, które przygotowują dzieci do nauki w szkole, są prowadzone przede wszystkim w formie zabawy. Dzieci już od pierwszych zajęć mają możliwość nauki wielozmysłowej, która pozwala na twórczą pracę mózgu.

Warsztaty rozpoczęły się ,,wycieczką na plażę”. Zadaniem każdego dziecka było odnalezienie ukrytego w piasku klocka Numicon, a następnie dopasowanie go do odpowiedniego cienia.  Dzieci z ciekawością odkrywały jakie skarby ukryte zostały w piasku.

Pierwsze podejście do czytania także okazało się świetną zabawą. Dzieci uczyły się samogłosek poprzez nadawanie im znaczeń w poszczególnych sytuacjach. Konieczne było zatem kołysanie lali do snu, a nawet latanie samolotem.

 

Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w zabawach ruchowych. To właśnie przez ruch możemy zdobywać informacje o otaczającym nas świcie oraz własnym ciele i swoich możliwościach. Aktywność fizyczna wspomaga naukę i rozwija kreatywność, dlatego też jest elementem naszych warsztatów.

Pierwsze spotkanie upłynęło w świetnej atmosferze, a dzieci pochłonięte zabawą nawet nie zauważyły, że cały czas towarzyszyła im nauka.

 

   Udostępnij