Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Czym jest logoterapia?
Blog
Czym jest logoterapia?

Czym jest logoterapia?

Twórcą terminu logoterapia jest neurolog i psychiatra - Viktor Emil Frankl. Jest to metoda psychoterapii umożliwiająca człowiekowi poznanie i akceptację samego siebie oraz odnalezienie sensu własnej egzystencji. To, co odróżnia dany nurt od pozostałych szkół psychoterapeutycznych, to skupienie się na przyszłych celach i osiąganiu stanu szczęścia, zmierzając się z uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

Dlaczego więc logoterapia stała się jedną z siedemnastu technik Metody Krakowskiej? Jak podaje prof. Cieszyńska: “logoterapia w rozumieniu logopedycznym jest oddziaływaniem słowem na innych i samego siebie oraz budowaniem systemu językowego osoby z zaburzoną komunikacją językową, ale także własnego języka terapeuty (nabywanie wiedzy i uczenie się języków obcych)”.

 

Sytuacje, w których rodzic dostaje informację, że jego dziecko ma problem rozwojowy lub też przeszedł drogę, w trakcie której nie uzyskał wsparcia dla swojego dziecka czy dla siebie, mogą prowadzić do stanów zniechęcenia, załamania oraz pozbawić motywacji do podjęcia dalszej walki. W takiej sytuacji terapeuta pracujący z dzieckiem zgodnie z zasadami Metody Krakowskiej, powinien poza przekazaniem wiedzy na temat zaburzenia, programu terapii oraz pomocy w jej prowadzeniu, pomóc również rodzicowi odnaleźć sens podejmowanych działań. Terapeuta powinien pomagać rodzicom w codziennej walce i dążeniu do realizacji celu jakim jest poprawa stanu ich dziecka. Należy uświadamiać rodzicom, że terapia nie jest jedynie domeną specjalistów, rodzice również powinni odnaleźć sens w jej prowadzeniu i ujawnić swoje możliwości w tym względzie.

 

W związku z tym zachęcamy terapeutów do spotkań i rozmów z rodzicami oraz z dzieckiem, do okazywania im wsparcia, doceniania nawet najmniejszych postępów oraz wspierania w sytuacjach kryzysowych. Korzyści w takich sytuacjach są obopólne, bowiem uczą terapeutów i wywierają pozytywny wpływ na ich życie.

 

Zainteresowanych tematem logoterapii zachęcamy do zapoznania się pozycjami autorstwa prof. Frankla: “Wola sensu. Założenia i zastosowania logoterapii”, “Człowiek w poszukiwaniu sensu”, “Lekarz i dusza. Wprowadzenie do Logoterapii i analizy egzystencjalnej”.

 

 

   Udostępnij