Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Metoda Numicon - czym jest i w jaki sposób rozwija kompetencje matematyczne u dzieci?
Blog
Metoda Numicon - czym jest i w jaki sposób rozwija kompetencje matematyczne u dzieci?

Metoda Numicon - czym jest i w jaki sposób rozwija kompetencje matematyczne u dzieci?

Czym jest metoda Numicon?

● To opracowany w Oxford University system wspierający rozwój myślenia matematycznego.

● Według autorów, jest to: “ multisensoryczne podejście do nauczania arytmetyki, wykorzystujące ustrukturyzowane wzory rozwijające rozumienie liczb i zależności między nimi”.

● Jej zadaniem jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby i jej wartości, poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnych rozmiarze, kolorze i ilości dziurek.

● Metoda sprawdza się w pracy zarówno z uczniami w normie intelektualnej, jak i z tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z uczniami wybitnie zdolnymi. Sprawdza się zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Opiera się w dużej mierze na zabawie, dzięki czemu uczeń może przyswajać pojęcia matematyczne nawet o tym nie wiedząc.

● Narzędzia, które wchodzą w skład metody Numicon to przede wszystkim kolorowe klocki z otworami odzwierciedlające liczby naturalne od 1 do 10, kolorowe kołeczki o wielkości otworów w klockach, biała tablica z wypustkami, oś liczbowa z kształtami Numicon wraz z cyframi arabskimi i ich słownym zapisem, oraz kolorowe prostopadłościany służące do nauki mierzenia.

Etapy nauczania

Numicon składa się z kolejnych etapów nauczania konkretnych umiejętności matematycznych, których stopień zaawansowania jest stopniowo zwiększany.

Etapy nauczania:

I. Wprowadzenie kształtów Numicon – umiejętność identyfikacji takich samych kształtów, porównywanie równości oraz nierówności.

II. Umiejętność porządkowania kształtów według określonego porządku – rosnąco (liczebniki od 1 do 10).

III. Poznanie nazw kształtów, a w dalszym etapie przyporządkowanie kształtom symbolicznego zapisu.

IV. Szeregowanie kształtów wraz z odpowiadającymi im cyframi arabskimi, wprowadzenie pojęcia osi liczbowej.

V. Ćwiczenia sprawnego używania nazw liczb, rozpoznawania liczebników oraz samodzielnego nazewnictwa.

VI. Wprowadzenie kolejnych liczebników (przekroczenie progu 10).

VII. Wprowadzenie pojęcia o jeden więcej (w dalszej konsekwencji dodawania).

VIII. Wprowadzenie pojęcia o jeden mniej ( dalej - nauka odejmowania).

Wymienione powyżej etapy są podstawą do budowania dalszych kompetencji matematycznych takich jak mnożenie czy dzielenie. Aby osiągnąć sukces edukacyjny dziecko musi opanować poszczególne umiejętności. Należy pamiętać, iż żadnego z przedstawionych etapów nie można pominąć.

Dlaczego Metoda Numicon jest spójna z Metodą Krakowską®?

Metoda Krakowska jest metodą wielozmysłową – odnoszącą się do wielu dróg percepcyjnych. Umiejętności linearnego porządkowania, szeregowania oraz sekwencyjnego przetwarzania, będące bazowymi zdolnościami koniecznymi do rozwoju mowy, nauki czytania oraz pisania, są również podłożem dla metody Numicon. Metoda Numicon, podobnie jak Metoda Krakowska® wykorzystuje zarówno strategie pracy lewej, jak i prawej półkuli mózgu. Co ważne, terapeuta Metody Krakowskiej® pracuje z podopiecznym nie tylko nad budowaniem jego kompetencji komunikacyjnej i językowej, ale też nad pozostałymi funkcjami poznawczymi – również nad rozwojem myślenia matematycznego.

 

   Udostępnij