Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Neurony zwierciadlane
Blog
Neurony zwierciadlane

Neurony zwierciadlane

Naśladownictwo jest warunkiem koniecznym uczenia się. Umiejętność ta wymaga uruchomienia neuronów zwierciadlanych.

Odkrycie neuronów zwierciadlanych jest jednym z najbardziej kluczowych w dziedzinie neurobiologii. Pozwala ono wyjaśnić mechanizmy uczenia się, rozpoznawania emocji, nastrojów i porozumienia z drugim człowiekiem.

Odkrycia tego dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Parmie pod kierunkiem Giacomo Rizzolattiego podczas prowadzenia badań przy użyciu technik neuroobrazownia mózgu, pozwalających na obserwowanie jego pracy podczas działania. Odkryli oni, iż grupy komórek aktywują się wówczas, gdy obserwowane są działania innej osoby. Podczas tej obserwacji zachodzą w naszych mózgach adekwatne reakcje i pobudzone zostają połączenia między neuronami, które byłyby aktywne, gdybyśmy sami wykonywali tę czynność.

Samo wykonanie określonej czynności jest zależne od nas, jednak symulacja zachodząca w mózgu odbywa się niezależnie od naszej woli i poza naszą świadomością. Przykładowo, kiedy ktoś ziewa, często robimy to samo, mimowolnie. Gdy ktoś się śmieje nasze usta również układają się w uśmiech, gdy ktoś się zrani naszą twarzy wykrzywia grymas bólu. Do tego odkrycia doprowadziły badania prowadzone na małpach. Grupy neuronów w ich mózgach uaktywniały się nie tylko gdy zwierzęta te wykonywały jakąś czynność mająca określony cel, lecz także podczas obserwacji innego osobnika wykonującego taką czynność. Nazwa neurony lustrzane wzięła się stąd, iż grupa komórek w mózgu obserwatora, odzwierciadlała niczym w lustrze, czynności wykonywane przez kogoś innego. Te komórki nerwowe, w których zachodzą wyładowania elektryczne podczas obserwowania działania innych osób nazwane zostały neuronami zwierciadlanymi. Badacze spostrzegli, iż jeśli któryś z osobników stada sięgał po pożywienie lub zabawkę to neurony lustrzane pozostałych małp reagowały w taki sposób jakby to one same były wykonawcą danej czynności.

Ludzki mózg również posiada neurony lustrzane i działają one wg mechanizmów jakie wcześniej zaobserwowano u małp.

Działanie neuronów lustrzanych bardzo dobrze widać u dzieci. Obserwując działania innych uczą się, naśladują je, odbierają intencje, a także emocje innych ludzi. Najsilniej neurony są aktywne podczas równoległego naśladowania obserwowanych działań. Badania dowiodły, iż neurony zwierciadlane odpowiedzialne za motorykę leżą w tej części kory mózgowej, gdzie znajdują się pola odpowiedzialne za rozwój mowy.

Metoda Krakowska korzysta ze zdobyczy neurobiologii i wiedzę o działaniu neuronów zwierciadlanych wykorzystuje dla terapeutycznych oddziaływań podczas zabawy. Dzieci obserwując działania dorosłego, same podejmują działania naśladowcze poczynając od prostych przez coraz bardziej skomplikowane sekwencje działań. Dziecko obserwując działania terapeuty w sposób nieświadomy ma możliwość zrozumienia tego co robią inni i jakie są ich intencje. W rezultacie będzie ono potrafiło planować swoje działania i przewidywać ich rezultaty.

   Udostępnij