Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rozwój funkcji wzrokowych w pierwszym roku życia
Blog
Rozwój funkcji wzrokowych w pierwszym roku życia

Rozwój funkcji wzrokowych w pierwszym roku życia

W pierwszym roku życia niemowlę poznaje świat głównie dzięki oddziaływaniom otoczenia. To czas, kiedy dziecko przygotowuje się do działania w świecie, zdobywania przestrzeni i nowych doświadczeń zarówno w pojedynkę, jak i we współdziałaniu z drugim człowiekiem.

 

Jakie umiejętności powinno opanować dziecko w pierwszym roku życia?

W pierwszym miesiącu niemowlę:

  • skupia wzrok na twarzy osoby dorosłej,

  • skupia wzrok (podczas leżenia na brzuchu) na twarzy osoby dorosłej lub poruszającym się na prześcieradle czerwonym pierścieniu,

  • potrafi śledzić przedmiot po łuku 90 stopni.

W drugim miesiącu reaguje mimiką na twarz dorosłego i śledzi wzrokiem osobę poruszającą się.

W trzecim miesiącu reaguje uśmiechem na uśmiech i śledzi obraz znikający z pola widzenia (obraca głowę za przedmiotem lub osobą).

W czwartym miesiącu ogląda grzechotkę podczas potrząsania nią ruchem nieukierunkowanym oraz ogląda małe przedmioty położone na stole.

W piątym miesiącu utrzymuje zabawki w dłoni i koncentruje wzrok na innym przedmiocie oraz koncentruje wzrok na ustach mówiącej osoby dorosłej.

W szóstym i siódmym miesiącu życia niemowlę ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi, ocenia odległość, w jakiej znajdują się przedmioty oraz spogląda za przedmiotem spadającym ze stołu.

W ósmym i dziewiątym miesiącu dziecko manipuluje przedmiotami z przeciwstawieniem kciuka i przygląda się im w tym czasie, poszukuje przedmiotu znikającego z pola widzenia, śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka, przyciąga przedmiot, który można dosięgnąć, zmieniając przy tym położenie ciała, a także próbuje naśladować czynności dorosłego.

W dziesiątym i jedenastym miesiącu życia odwraca już kartki książek, ogląda i pokazuje obrazki, wyjmuje klocki z pudełka, dotyka palcem wskazującym szczegółów zabawek oraz zamyka pudełko.

W dwunastym miesiącu niemowlę kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi (kredek, łyżki, pisaków, grzebienia, szczoteczki), pociąga za sznurek, aby przyciągnąć przedmiot i wkłada małe przedmioty do dużych.

   Udostępnij