Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Blog
Blog
   14.06.2018

Dziennik Wydarzeń to rodzaj pamiętnika tworzonego wspólnie przez rodziców i dziecko, w którym każdego dnia zapisuje się ważne wydarzenia z życia dziecka (np. urodziny, wyjście do kina, do teatru, do ZOO), codzienne sytuacje (np. zakupy, pieczenie ciasta, spacer, wizyta na placu zabaw) lub sytuacje społeczne, w których wymagane jest konkretne zachowanie, także językowe (np. zwroty grz ...

czytaj dalej
   07.06.2018

Dziecko z zespołem Aspergera może znaleźć się w każdej grupie przedszkolnej lub w każdej klasie.

Wiele przypadków nie zostaje wcześnie zdiagnozowanych, a pozornie prawidłowy rozwój mowy małych dzieci usypia czujność otoczenia. Często to matki jako pierwsze sygnalizują niepokój związany z zaburzonymi zachowaniami czy reakcjami dziecka i ta bardzo cenna i rzadko bezpodstawna intuicja ...

czytaj dalej
   30.05.2018

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Wam teorię symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w praktyce przystąpić do nauki czytania metodą sylabową.

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® w praktyce  

Aby przystąpić do nauki czytania, należy odpowiednio dziecko do tego przygotować. Przed przystąpieniem do zadań na materiale literowym (dla dzi ...

czytaj dalej
   23.05.2018

Metoda Krakowska® to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Za twórczynię Metody Krakowskiej® uważa się prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską.

czytaj dalej